Termeni si conditii

Dispoziții generale

www.opusestate.ro este un site deținut de Zavoi Studios S.R.L. („Compania), persoană juridică română, cu sediul în Cart. Săliștea, 1, -, Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J38/153/2019, CUI 39805413.

Politica de confidențialitate

Compania stochează datele dumneavoastră de identificare furnizate în procesul de înregistrare pe site și le utilizează în vederea prestării serviciilor contractate și/sau în scop de marketing/reclamă.

Datele cu caracter personal nu vor putea fi dezvăluite terților fără consimțământul dvs, cu excepția partenerilor comerciali ai www.space-estate.ro, și a celorlalte cazuri permise de lege.

În conformitate cu dispozițiile legislației specifice, utilizatorii au următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la datele personale; dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale, transformarea datelor personale nelegale în date anonime, dreptul la opoziție, dreptul de a se adresa justiției, dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, alte drepturi prevăzute de lege.

Ne puteti contacta pe